Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku - Białej

ISKRA MIŁOSIERDZIA


prot

Przed ogłoszeniem Jana Pawła II świętym Polacy zjednoczą się w modlitwie przy Ogniu Miłosierdzia z Łagiewnik. W postaci Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia dotrze on do kościołów, instytucji i domów w całym kraju.
Więcej szczegółów pobierz TUTAJ oraz na stronie: ISKRA MIŁOSIERDZIA

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA


Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak przekazuje list okolicznościowy skierowany do uczniów zdających test podsumowujący sześć lat ich edukacji w szkole podstawowej.


LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA
OGŁOSZENIE


w sprawie zapisu dzieci do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej
na rok szkolny 2014/2015

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej informuje, że zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzone będą od 1 kwietnia 2014 r. do 3 kwietnia 2014 r.

2. Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły lub dostępne będą w sekretariacie szkoły.

3. Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 do 15.00.


Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Fajkis


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

KONKURS


ZAKOŃCZYŁ SIĘ KONKURS:

ALEKSANDER FREDRO NA POWAŻNIE I NA WESOŁO”
Szkolny konkurs na projekt okładki lub zakładki do wierszy:
MAŁPA W KĄPIELI
PAWEŁ I GAWEŁ
OSIOŁKOWI W ŻŁOBY DANO


Wyniki wzakładce BIBLIOTEKA - Aktualności lub poniżej.OGŁOSZENIE


w sprawie zapisu dzieci do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej
na rok szkolny 2014/2015


1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej informuje, że zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły prowadzone będą od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.

2. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
- urodzone w 2007 r.;
- urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
(objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2013/2014).

3. Dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. mogą od 1 września 2014 r. podjąć naukę w szkole na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

4. Szkoła ma obowiązek przyjąć dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, natomiast dzieci zamieszkałe poza jej obwodem mogą zostać przyjęte na wniosek rodziców/opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jedynie wówczas, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły lub dostępne będą w sekretariacie szkoły.


6. Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 do 15.00.

7. Do 28 lutego br. zostaną opracowane i podane do publicznej wiadomości (strona internetowa szkoły - zakładka DOKUMENTY - VII rozdział, tablica ogłoszeń) zmiany do statutu szkoły w zakresie zasad postępowania rekrutacyjnego zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

8. W DOKUMENTACH w zakładce "Przygotowanie mojej szkoły do przyjęcia sześciolatków" znajdują się wyniki ankiet wypełnione przez dyrektora szkoły i Radę Rodziców.

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Fajkis


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

„EDUKACJA, OCHRONA, OSZCZĘDNOŚCI”.

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy w naszej placówce szkolny projekt ekologiczny „Edukacja, ochrona, oszczędności”.
W opracowaniu projektu wykorzystano doświadczenie szkół podstawowych, które wcześniej brały udział w projekcie „50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych (EURONET 50/50)”.
Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych poprzez edukację energetyczną uczniów, zaangażowanie całej społeczności szkolnej w realizację zaplanowanych zadań oraz oszczędzanie energii w szkole.
W ramach projektu odbędą się m.in. na godzinach wychowawczych lekcje „Z energią za pan brat”, na których uczniowie będą rozmawiać o rodzajach energii, różnych źródłach energii, efekcie cieplarnianym oraz sposobach oszczędnego gospodarowania energią.
Na terenie szkoły zostały umieszczone w odpowiednich miejscach kolorowe etykietki zachęcające do oszczędzania energii i wody.
W przyszłości zamierzamy powołać uczniowskie „pogotowie ekologiczne”, które swoim działaniem będzie wspierać realizację projektu.
Wiosną 2014 odbędą się szkolne konkursy o charakterze ekologicznym. Wspólnie opracujemy zasady postępowania ucznia energooszczędnego zawarte w szkolnym kodeksie „O Ziemię dbamy – energię oszczędzamy”.
Liczymy na zaangażowanie całej społeczności szkolnej i namacalne dowody oszczędności.
Przykładowe naklejki zachęcające do oszczędzania wody i prądu umieszczone w różnych punktach szkoły.

p1 p2
p1 p2


prot

prot

prot

Zbliżają się ferie zimowe. W naszym województwie, a tym samym w naszej szkole trwają od 20 stycznia do 31 stycznia 2014 r.
Do szkoły wracamy 3 lutego.

Życzymy zdrowych, udanych i śnieżnych ferii.

prot

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
Niech Dziecię Jezus
umacnia w sercach miłość
i krzepi nadzieję,
a czuwająca u żłóbka Maryja
uprasza potrzebne łaski
i moce na trud każdego dnia
2014 roku.Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.

ROK JULIANA TUWIMA

Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Gimnazjum nr 6 przystąpili do następujących konkursów: „Życie i twórczość Juliana Tuwima”, konkurs recytatorski „Wiersze Tuwima dla każdego”, konkurs plastyczny „Projekt okładki wybranego tomu wierszy Tuwima”, konkurs wokalny „Tuwim w piosence”.
29 listopada od rana trwały przesłuchania uczniów, zmieniał się tylko skład jury. Występy uczniów oceniali pani dyrektor Jolanta Fajkis, pani Izabela Pasternak, pani Sylwia Stanclik, pani Sylwia Klos-Furgała, pani Joanna Szlosarczyk, pani Katarzyna Nowok, pani Maria Biedronka, pani Katarzyna Głogowska.
Uroczyste apele podsumowujące obchody Roku Juliana Tuwima odbyły się w Szkole Podstawowej nr 28: 10.12. dla klas I-III oraz 11.12. dla klas IV-VI i klas gimnazjalnych. Podczas uroczystej gali uczniowie odebrali nagrody oraz wystąpili przed publicznością.
Konkursy cieszyły się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Uczniowie pokazali, że potrafią świetnie recytować, rysować i śpiewać.

Szczegółowe wyniki zamieszczone są w zakładce "konkursy".
SZKOŁA W RUCHU

prot
TSP PODBESKIDZIE

prot

Zawodnicy i trenerzy Podbeskidzia
już po raz drugi wcielą się w rolę nauczycieli i poprowadzą lekcje W-F.

Nasza akcja cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem, z tego względu - ruszamy z drugą edycją. „Twój pierwszy W-F z TSP” - po raz kolejny w kilku szkołach mieszczących się w Bielsku-Białej i w okolicy, lekcje z pierwszakami poprowadzą zawodnicy i trenerzy TSP.

W planie przewidziany jest wspólny trening i rozegranie mini-meczu dostosowanego do kondycji i zapału dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze szkołą. Będą nagrody, autografy i zdjęcia. Celem akcji jest zaprzyjaźnienie najmłodszych z aktywnością fizyczną, promowanie czynnego udziału w lekcjach W-F oraz chęć zarażenia najmłodszych pasją do piłki nożnej i oczywiście do Podbeskidzia.

TSP PODBESKIDZIE

ZDJĘCIA: tsppodbeskidzieNOWY ROK SZKOLNY

prot


WYPRAWKA SZKOLNA


INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA WYPRAWKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE mzo.bielsko.pl w zakładce Wyprawka Szkolna 2013/2014 (po lewej stronie).

Pokaż starsze wiadomości | Ukryj starsze wiadomości